Nurol Sanat Galerisi
Ana Sayfa
Kurumsal
Sergiler
Konsinye
Haberler
Yayınlar
E-Dergi
İletişim
Hülya Kandemir 'Segment' PDF Yazdır e-Posta

SEGMENT

Bu yeni yabancılaşma çağında; kelimelerden nesnelere, düşüncelerden kültüre, geniş bir yelpazeyi oluşturan her kavram genel bir metalaşma içindedir.

Her şeyin her gün değişip yenilendiği dünyamızda, özellikle teknolojik gelişmelere ve onun toplumsal hayatta yol açtığı hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurma çabası bir zorunluluk olarak görülmektedir. Sanayi devrimiyle başlayan, Fordizm’le devam eden bu evrensel dalga günümüzde küreselleşme ismiyle sahnededir.

Yeni düzenin sunduğu alternatifi olmayan, acımasız ve kıyıcı toplum modeli, her geçen gün mevcut yapısını geliştirerek güçlenmektedir.

Çağdaş toplum sarsıcı modernitenin içinde kaybolmuş durumdadır. En büyük zararı ise egemen düzenin kuşatmasına karşı gelen kitleler ve bunun her bir parçasını oluşturan bireyler görmektedir.

Bir yapı veya bütünün doğal veya yapay olarak sınırlanmış her bir bölümü  ‘segment’ kelimesi ile tanımlanır. Parçalar nasıl bütünü oluşturuyorsa bireyler de toplumu ya da benzeri grup ve segmentleri oluştururlar.

Bir mozaiği andıran ve ancak uzaktan baktığımızda anlamlanan bu ‘görsel kod’ evrenin merkezinde yer alan ‘insan’ kavramının simgesel bir temsili gibidir.

 

Hülya KANDEMİR / 2016